Trinol logo
MAUR OG INSEKTER

SPØRSMÅL
OM MAUR

1. Du oppdager maur inne. Hva er det første du bør gjøre?:

a: Prøve å finne ut hva slags maur det er og om den kan være et skadedyr
b: Spraye insektsmiddel direkte på mauren så fort som mulig for alle maur er skadedyr.
c: Løpe ut og stenge alle dører og vinduer, huset kan falle sammen når som helst.

2. Hvilke maurmidler kan man benytte innendørs?

a: Trinol maurlokkeboks, Swirr maurkontrollsystem, Stop-it maurpennen, Trinol super permetrin insektsspray, Trinol 810
b: Trinol maurvanningsmiddel
c: Trinol granulert åte

3. Hvilke egenskaper har Trinol maurlokkeboks?

a: Kan bare brukes utendørs
b: Kan brukes mot maur inne og på terasser, Maur lokkes til boksen av et signalstoff og tar med seg åte tilbake til reiret der den smitter andre maur og larver med det aktive virkestoffet spinosad, Lukket system anbefalt av Nasjonalt Folkehelseinstitutt
c: Maur fanges i boksen og dør der. Bytt boksen når den er full av maur.

4. Hva er forskjellen på Trinol maurlokkeboks og Swirr maurkontrollsystem?

a: Det er ingen forskjeller mellom Trinol maurlokkeboks og Swirr maurkontrollsystem.
b: Behandlignsprinsippet er det samme for begge produkter, men det er både forskjellig lokkemiddel og forskjellig aktivt substans i de to produktene.
c: Det er to helt forskjellige behandlingsprinsipper ved at Trinol lokkeboks fanger maur i et klister og Swirr maurkontrollsystem virker reppelerende (avstøtende) på mauren.

5. Hvilke maurmidler egner seg til uttrydding av tuer og reir utendørs?

a: Ingen
b: Trinol maurstrøpulver, Trinol maurvanningsmiddel, Trinol granulert åte
c: Stop-it maurpennen
d: Trinol 810 insektmiddel original

OM FLUER

6. Velg ut det som er mekanisk bekjempelse av fluer nedenfor.

a: Fluespiral, Fruktfluefelle, Vapona insektsmekker
b: Trinol superpermetrin

7. Hvilke egenskaper har Trinol superpermetrin?

a: Virker kun mot fluer
b: Virker mot flere insekter som maur, fluer, veps m.fl, Et forlengelsesrør er vedlagt.
c: Har ingen langtidsvirkning.

8. Hva er forskjellen mellom Trinol superpermetrin og Trinol 810 insektmiddel?

a: Produktene inneholder ulike virkestoffer.
b: Produktene inneholder samme virkestoffer, men Trinol 810 inneholder mer permetrin. I tillegg er Trinol 810 oljebasert noe som gir en langtidsvrikning på 7-8 uker.
c: Trinol superpermetrin inneholder mest permetrin og er det produktet med lengst virketid av de to.

OM VEPS

9. Det er plagsomme veps på terassen. Hva bør du gjøre?

a: Smøre deg inn med myggmiddel
b: Spray insektmiddel ut i luften jevnlig
c: Dersom det er noen få veps kan du f.eks bruke fluesmekker eller lokkeboks. Dersom vepsen er svært plagsom og det er mange av dem bør du prøve å lokalisere vepsebolet og uttrydde det.

10. Hvilke produkter egner seg til utryddelse av vepsebol?

a: Trinol vepseskum, Trinol flue- og vepsespray
b: Stop-it fluepennen
c: Vapona insektsmekker

11. Hva er forskjellen på Trinol vepseskum og Trinol Flue- og vepsespray.

a: Begge kan brukes til å bekjempe vepsebol. Trinol vepseskum er en skumspray som skyter flere meter, man kan dermed stå på avstand å spraye mot vepsebolet. Trinol flue- og vepsespray er ikke en skumspray og skyter ikke en konsentrert stråle slik vespseskummet gjør. Trinol flue- og vepsespray kan også brukes til å bekjempe fluer og veps inne i rom.
b: Det er bare Trinol vepseskum som er egnet til å bekjempe vepsebol. Trinol-flue- og vepsespray kan bare brukes innendørs.
c: Ingen av dem er egnet til å bekjempe vepsebol.

OM MYGG OG FLÅTT

12. Finnes det produkter som bruker ultralyd for å skremme bort mygg?

a: Ja
b: Nej

13. En innendørs lydjager som bruker ultralyd for å skremme bort mygg har følgende egenskaper:

a: Lyden går ikke gjennom vegger slik at man tenger flere lydjagere om det er flere rom.
b: Lyden går gjennom vegger slik at en lydjager som skal dekke 100kvm kan dekke flere rom.


OM VEGGEDYR

14. Hva er veggedyr?

a: Et flyvende insekt som kommer inn gjennom åpne vinduer om natten for å suge blod.
b: Et blodsugende insekt som om dagen gjemmer seg i og rundt senger. Om natten kommer hunndyret fram for å suge blod mens vi sover.
c: Insekt som bor i husvegger og lever av å spise treverk og isolasjon.

15. Hva bør du gjøre dersom du mistenker at overnattingsstedet har veggedyr?

a: Spraye hele rommet med et insektmiddel før du går inn. Evt. spraye med insektmiddel alt av bagasje som har vært inne i rommet.
b: Gi beskjed til overnattingsstedet. Frys eller vask bagasjen på stedet eller når du kommer hjem.
b: Ingenting, veggedyr kan ikke overleve i bagasjen og smitter dermed ikke mellom steder.

16. Hva bør du gjøre dersom du mistenker at du har fått veggedyr hjemme?

a: Du bør kontakte et skadedyrfirma for å få råd og hjelp videre.
b: Ingenting, veggedyr er ikke plagsomme for oss mennesker.