Trinol logo

MUS OG ROTTER

SPØRSMÅL
OM MUS

1. Hvordan kommer mus seg inn i bygninger?

a: Mus kan komme inn gjennom alle sprekker større enn 6 mm
b: Mus kan ikke komme inn gjennom sprekker som er mindre en 1 cm
c: Mus kan ikke komme inn gjennom sprekker som er mindre enn 2 cm

2. En innendørs lydjager som bruker ultralyd for å skremme bort mus har følgende egenskaper:

a: Lyden går gjennom vegger slik at en lydjager som skal dekke 100kvm kan dekke flere rom.
b: Lyden går ikke gjennom vegger slik at man tenger flere lydjagere om det er flere rom.

3. Hvor mange ferdigfylte åtestasjoner er det i Frap Block pakningen?

a: 1
b: 2
c: 3

4. Hvilket utsagn nedenfor er riktig om Frap Block?

a: Ferdigfylte åtestasjoner klare til bruk mot mus inne
b: Løs gift til etterfylling av åtestasjoner
c: Sett med gift og åtestasjoner som man selv setter sammen før bruk mot mus inne

OM ROTTER

5. Hva er det viktig å gjøre for å hindre rotteproblemer?

a: Ha rottegift lett tilgjengelig til enhver tid.
b: Hindre tilgang på mat, vann og bolplasser både ute og inne samt sikre bygninger slik at rotter ikke kan komme inn. Deretter vurdere ytterligere tiltak.
c: Dersom man plasserer ut gift så trenger man ikke å rydde opp i søppel og rot.

6. En innendørs lydjager som bruker ultralyd for å skremme bort rotter har følgende egenskaper:

a: Lyden går gjennom vegger slik at en lydjager som skal dekke 100kvm kan dekke flere rom.
b: Lyden går ikke gjennom vegger slik at man trenger en lydjager i hvert rom man vil beskytte.