Trinol Electronic Mouse Trap

Beskrivelse:

Trinol elektrisk musefelle beregnet for bruk innendørs.

Enkel å rengjøre.

Sikker og pålitelig med lang batterilevetid.

Batterier og DC 6V, 1A adapter er ikke inkludert.

Produktinformasjon

1.  Plasser lokkematen ved å åpne lokket og legge den mellom den bakerste metallplaten og fellens bakplate og åpne døren ved fellens inngang.

2.  Pass på at apparatet er slått av og sett inn 4 x AA-batterier.

3.  Plasser fellen på ønsket sted langs en vegg med inngangen til fellen parallelt med veg-gen. Åpn døren ved fellens inngang.

4.  Slå på fellen; den grønne lampen blinker én gang, deretter blinker den røde lampen og fellen er klar til bruk.

Beregnet for bruk innendørs. Unngå kontakt med døde skadedyr. Enkel å rengjøre. Sikker og pålitelig med lang batterilevetid. Indikasjon ved lavt batterinivå. Må ikke brukes i våtrom eller i forbindelse med vann. Plasseres utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr.

Batterier og DC 6V, 1A adapter er ikke inkludert. Feil bruk av produktet kan føre til elektrisk støt eller alvorlig personskade. Oppbevares utilgjengelig for barn, kjæledyr og brennbare materialer.

Må ikke anvendes i nærheten av brennbare gasser, brannfarlige væsker eller tørt brennbart materiale, som kan forårsake brann eller eksplosjoner. Bruk aldri produktet på våte overflater, ellers kan du få elektrisk støt.

Dette produktet er et elektrisk produkt – ikke berør metallplatene når apparatet er slått på. Hold apparatet unna væsker. Hold pacemakere og andre livsopprettholdende apparater minst 30 cm unna.

Kontakt legen hvis du får elektrisk støt. 

Relaterede produkter