Insekter -
til skade eller nytte?

Insekter utgjør mer enn halvparten av alle kjente levende organismer. Cirka en fjerdedel av klodens dyr lever av å suge næring fra de resterende tre fjerdedelene, enten som parasitter inne i kroppen eller som utvendige blodsugere.

Noen få arter har tilpasset seg til å leve av mennesker og andre kan tidvis sjenere oss når vi ferdes utendørs, eller fordi de lever på husdyrene våres.

Andre insekter som sommerfugler og bier er nyttige for miljøet ved å bestøve blomster og andre planter.

Insekter finnes nesten overalt, men det er du som tar avgjørelsen om og med hva, de skal bekjempes med.