Trinol Arborista

/  Podevoks med myk svamp for å beskytte sår og forebygge infeksjoner etter poding, beskjæring av trær og skader på trær.

/ Har god dekkevne og tetthet.

 

Varenummer / Pakning / D-Pak:

200850 / 100 gram 

200851 / 350 gram

 

Produktinformasjon

Bruksanvisnlng: Bruk voksen til poding eller til å beskytte mot skade ved beskjæring, kapping, sprekker osv.Påfør voksen med svampen rundt podingen eller det skadede området for å skape et ensartet lag.

Bruk den i tørt vær og ved tempe-raturer over 0 °C, når trærne går i dvale. Minimum en time tørketid.

Sammensetning: Syntetisk masse i vanndispersjon. Ristes før bruk.

Oppbevaring: Oppbevares ved temperaturer over 5 °C. Oppbevares utilgjengelig for barn. Kast innholdet/ beholderen i samsvar med lokale lover og regler. 

Produksjonsdato og batchnummer: Se emballasjen. 

Innhold: 350 g

Utløpsdato: 4 år

Distributor: Trinol A/S 
Søagervej 9, DK-9500 Hobro 
Tel: +45 96 32 00 64 
www.trinol.dk/se/no/fi 

 

RELATEREDE PRODUKTER