Trinol Electronic Rat Trap

Beskrivelse:

Trinol elektrisk rottefelle beregnet for bruk innendørs.

Enkel å rengjøre.

Sikker og pålitelig med lang batterilevetid.

Batterier og DC 6V, 1A adapter er ikke inkludert.

Produktinformasjon

Bruksanvisning:
1. Plasser lokkematen i fellen gjennom et av de nederste hullene på bakplaten til fellen. 2. Pass på at apparatet er slått av og sett inn 4 x C-batterier.
3. Plasser fellen på ønsket sted langs en vegg med inngangen parallelt med veggen.
4. Slå på fellen. Fellen avgir en durelyd, og den grønne lampen blinker én gang.

Batterier og DC 6V, 1A-adapter er ikke inkludert. Beregnet for bruk innendørs. Unngå kontakt med døde skadedyr. Enkel å rengjøre. Sikker, pålitelig og med lang batterilevetid. Indikasjon ved lavt batterinivå.

Må ikke brukes i våtrom eller i forbindelse med vann. Plasseres utenfor rekke-vidde for barn og kjæledyr.Feil bruk av produktet kan føre til elektrisk støt eller alvorlig personskade. Oppbevares utilgjengelig for barn, kjæledyr og brennbare materialer. Bruk aldri produktet på våte overflater, ellers kan du få elektrisk støt.

Dette produktet er et elektrisk produkt – ikke berør metallplatene når apparatet er slått på. Hold apparatet unna væsker. Hold pacemakere og andre livsopprettholdende apparater minst 30 cm unna.

Kontakt legen hvis du får elektrisk støt.

Importør: 
Trinol A/S
Søagervej 9, 
DK-9500 Hobro
Tel.: +45 96 32 00 64   
trinol@trinol.dk
www.trinol.dk

Relaterede produkter