Trinol Mygglys

Ekte mygglys som virker!

Luktfri.

Kan brukes både inne og ute.

Kan tennes og slukkes flere ganger som et vanlig stearinlys.

Brenner og beskytter i 18 timer.

Bruk et lys pr. 30 m2 inne og et lys pr 15 m2 ute.

Plasser lyset på underlag som tåler varme.

Aktiv substans: Transflutrin

Produktinformasjon

Forsiktighetsregler:
Må brukes i vertikal posisjon. Må kun stå på varmebestandige underlag og borte fra antennelige materialer og trekk. Lyset må aldri stå uten oppsyn og i mer enn fire timer.
Lyset må ikke flyttes mens det er tent eller hvis voksen ennå er flytende. Avslutt bruk av lys før voksen er helt borte. Hold lyset borte fra matvarer, drikkevarer og dyrefôr.

Melding til lege: Blokkerer overføring av nervesignaler.
Terapi: Symptomatisk og gjenoppliving.

Effektiv som et insektmiddel, lett som et stearinlys. Beskytter i over 18 timer innendørs og utendørs. Trinol mygglys er ekstremt effektive på flygende insekter inne og ute, spesielt på alle typer mygg, inkludert tigermygg.

Bruksanvisning:
TRINOL MYGGLYS er klar til bruk. Bare åpne boksen og tenn lyset. Lyset kan slukkes så ofte som du vil og er like effektiv mot flygende insekter, som mygg, både inne og ute. Til et område på 30 m3 er det nok med et 75 g lys.

Utendørs:
På tildekkede balkonger, arkader, hager, lysthus o.l., bør det benyttes to lys for hver 30-40 m2. Et lys bør vende mot ev. vind eller bris. Lyset har størst effekt etter å ha vært tent i 15-30 minutter.

Du kan også slukke lyset og tenne det på nytt. Kast ikke emballasjen i miljøet etter bruk. Beholderen må ikke gjenbrukes.

Godkjenningsnummer: 320571
Aktivt stoff: Transfluthrin 2% w/w, 0,2 g/kg
Brukerkategori: Privat bruk
Batchnummer og utløpsdato: 4 år etter produksjonsdato, se emballasjen

Godkjenningsinnehaver:
Trinol A/S,Søagervej 9, 9500 Hobro
trinol@trinol.dk www.trinol.dk

Importør:
Vilomix Norway AS, Telefon: +47 32 14 01 00
www.trinol.no

Advarsel

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103 Les etiketten før bruk.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold/beholder leveres til et kommunalt gjenvinningsanlegg i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser.

Relaterede produkter