Trinol Ugresskverk Konsentrat

Beskrivelse:

Trinol ugresskverk konsentrat til ugress i plen. 

Aktiv substans: Diklorprop, MCPA, Dikamba.

Produktinformasjon

Bruksrettledningen må følges, slik at man unngår risiko for mennesker og miljø. Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

Ugresskverk er tillatt brukt i gressplener og har god virkning mot de vanligste ugressarter som forekommer i plen, som dyllearter, følblom, groblad, løvetann, ryllik, soleie- og syrearter, tistler, tungras, tunbalderbrå, vassarve, veronika m.fl.

Ugresskverk skåner gresset, men skader kløver.

Produktet kan brukes hele vekstsesongen.

Plenen bør ikke klippes 2-3 dager før og etter behandling.

Det er tilstrekkelig at bladverket fuktes.

Advarsel

Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.

Relaterede produkter