Trinol Fruktfluefelle

For påvisning av fruktfluer.

Fellen tiltrekker seg fluer gjennom et lokkestoff uten gift (bananfluer og eddikfluer).

Giftfri.

Fluene lokkes ned i fellen gjennom et traktsystem.

Brukes der hvor fluene oppleves som irriterende som for eksempel kjøkken, oppholdsrom, kantiner, restauranter, rundt avfallsbeholdere etc.

Produktinformasjon

Trinol Fruktfluefelle er en felle med væske som brukes til å overvåke fruktfluer (Drosophila melanogaster).

Trinol Fruktfluefelle er brukervennlig. Væsken i flasken helles over i fellen. Trinol Fruktfluefelle tiltrekker seg fluer som fanges i traktsystemet uten muligheter til å komme seg ut igjen. 

Fellen plasseres der fluene oppleves irriterende, som for eksempel på 
kjøkkenet, i stuen, kantiner, restauranter osv.

Hvis det ikke finnes fluer i fellen etter ca. 24 timer, skal den flyttes nærmere kilden til problemet. Lokkemiddelet i Trinol Fruktfluefelle er effektivt i ca. 30 dager etter påfylling, eller til lokkemiddelet har fordampet.

Deretter fyller du på mer væske. Etter bruk helles innholdet i fellen ut, inkludert de fangede insektene, og fellen sorteres som plastavfall. 

Trinol Fruktfluefelle er en effektiv løsning for å oppdage og fange fruktfluer. Når fluene fanges, kan du starte behandling med biocid etter behov.

Førstehjelp:

Hudkontakt: Vask grundig med såpe og vann. Ved bivirkninger, kontakt lege.

Øyekontakt: Skyll med store mengder vann med en forsiktig stråle i minst 10 minutter, løft vekselvis øvre og nedre øyelokk. Fjern eventuelle kontaktlinser og skyll i 5 minutter. Ved bivirkninger, kontakt lege.

Innånding: Flytt personen fra det utsatte området. Sørg for frisk luft og varme. Ved bivirkninger, kontakt lege.

Svelging: Etter svelging, skyll munnen og drikk vann. Ved bivirkninger, kontakt lege. 

Oppbevaring: Oppbevares utilgjengelig for barn. Oppbevares ved 0-40 °C.

Aktiv ingrediens: Naturlige matingredienser

Produktform: Klar til bruk, flytende åte

Distributør:
Trinol A/S, Søagervej 9, DK-9500 Hobro, Tel: + 45 96 32 00 64, ww.trinol.dk

Relaterede produkter