Gnagerbekjempelse

Vi har produkter til bekjempelse av alle typer gnagere. Spesielt byr mus og rotter på problemer for riktig mange mennesker - de forårsaker mye skade og er i tillegg store smittespredere.

Mus er utrolig nysgjerrig og har trang til å ville undersøke og spise på alt. Dette medfører ofte skader på bygninger og inventar samt biler. Man kan finne urin og ekskrementer fra mus i dyrefor og andre matvarer.

Dette kan medføre forgiftning og spredning av farlige sykdommer som f.eks salmonella. El-kabler samt EDB-kabler er også et attraktivt gnager-objekt som kan få voldsomme økonomiske følger.

Musene tar gjerne en liten smaksprøve av alt den kommer over, så sørg for å "fore" flere steder eller sett fellen fulle av delikat åte med jevne mellomrom i musens nærmiljø.

Da musene ikke er mistenksomme og forsiktige av natur, er det opp til deg å velge, hva du vil fore den med.